Brave i kvake

Katalog brava: brava je sastvani element svakih vrata. Brave su i garancija da će naš dom ostati siguran kada nas nema. Brave danas postoje u mnogim oblicima. Nekada su bile brave koje su za zaključavanje koristile isključivo ključ, a danas razvojem tehnologije, postoje elektronske brave koje se zaključavaju unosom odgovarajuće šifre ili uz pomoć magnetne kartice. Sve češće se koriste i biometrijske brave koje kao ključ koriste vaš otisak prsta ili zjenicu oka. Katalog brava za vrata: