Sobna vrata

Katalog vrata i prozora: Vrata i prozori se danas najčešće rade od umjetnih materijala. Zato je i uobičajen naziv PVC vrata i PVC prozori. Oni imaju dobra izolacijska svojstva. Za one s više mogućnosti tu su klasična drvena vrata i drveni prozori. Prednosti PVC prozora i vrata su te da ih ne treba održavati (lakirati) dok drvene prozore i vrata ipak svakih nekoliko godina treba osvježiti. Naš katalog nudi sobna vrata i ulazna vrata.