Kamini

Katalog kamina: osim što imaju za cilj zagrijavati prostor, kamini danas sve češće preuzimaju dekorativnu ulogu. U zimskim danima, kamini bude ugodu u čovjeku i djeluju vrlo opuštajuće. Prema ogrjevu kamini se dijele na one koji koriste drva, a sve su češći oblici sa plinskim ili električnim pristupom. Kamini zahtijevaju dosta prostora, ali zato danas postoje i minijaturne verzije pa čak i stolni kamini. Pogledajte kakvi se kamini nude u katalogu.