Alati za spajanje

Alati za spajanje su naša rubrika u koju smo posložili sve one alate koji imaju ulogu spajanja dvaju materijala bez obzira na koji način. Zato se tu nalaze i pištolj za vruće ljepljenje i električni pribijač (klamerica) i aku izvijač. Svi ti alati za spajanje imaju jedan cilj, a to je spojiti dva materijala. Razlika je samo u mediju s kojim oni rade.