HEAT PUMP sušilica rublja AZA-HP 9781

HEAT PUMP sušilica rublja AZA-HP 9781

HEAT PUMP sušilica rublja AZA-HP 9781

9 kg, 6th sense sušilica rublja s toplinskom pumpom, LCD display, indikator preostalog vremena, odgođeni start

AZA-HP 9781 - 857597810020

- Tehnologija 6TH Sense

- Indikator preostalog vremena

- Energetska klasa A-50% HP

Whirlpool

Whirlpool

Adresa

Avenija Većeslava Holjevca 40
10000 Zagreb

Telefon

01/ 30 40 333

SLIČNI PROIZVODI

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o.

Grad

Zagreb

Telefon

0800 3661
0800 3662
0800 3660
0800 3667

STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o.

Grad

Zagreb

Telefon

0800 3661
0800 3662
0800 3660
0800 3667

NAJGLEDANIJI PROIZVODI

Javorović

Grad

Virovitica

Telefon

033/ 72 53 00