Unitas / KATALOG proizvoda

Unitas (Herz Armaturen) - kvalitetna robna marka kupaonskih i kuhinjskih armatura slovenske tvrtke.

Armatura za kadu Val

Armatura za kadu Val

Unitas

Grad

Zagreb

Telefon

01/ 66 07 356

NAJGLEDANIJI PROIZVODI

Javorović

Grad

Virovitica

Telefon

033/ 72 53 00

Lateran

Grad

Vinkovci

Telefon

032/ 35 23 33

Unitas

Hrelićka 62
10000 Zagreb

Tel: 01/ 66 07 356
Fax: 01/ 66 07 359
E-mail: ured@herzarmaturen.hr
Web: www.unitas.com.hr