Uštede ugradnjom štednih žarulja

Uštede ugradnjom štednih žarulja

Prilikom razmišljanja o uvođenju štednih žarulja najveći problem u razmišljanju kupca jest činjenica da je početna cijena štedne žarulje mnogo viša od cijene obične žarulje. Dok je cijena štedne žarulje renomiranih proizvođača pedesetak i više kuna, obične žarulje koštaju manje od deset kuna. No, ono što se u prvom trenutku često zaboravlja jest da štedne žarulje za istu snagu troše četiri do pet puta manje električne energije te imaju i do deset puta dulji radni vijek.

Uzme li se tipičan slučaj u kojem u nekom domu žarulja u dnevnom boravku gori prosječno pet sati dnevno i jedinstvene tarife naplate električne energije tijekom cijelog dana, obična žarulja snage 100W će godišnje potrošiti potrošiti 182,5 kWh ili uz jedinstvenu cijenu kWh od 0,74 kn (plavi tarifni model HEP-a) struje u vrijednosti 135 kuna. S druge strane tipična štedna žarulja koja daje istu razinu svjetlosti uz realnu snagu 23 W potrošit će 42 kWh električne energije u vrijednosti od 31 kune.


Pogledamo li razliku u cijeni i postignutu uštedu moguće je izračunati da se kupnja štedne žarulje u odnosu na običnu žarulju isplati za manje od godinu dana, a kako je životni vijek u ovom primjeru veći od četiri godine, u preostalom životnom vijeku ta žarulja ostvaruje stvarnu uštedu električne energije u vrijednosti od 455 kuna. S druge strane, treba uzeti u obzir da se unutar životnog vijeka štedne žarulje mora promijeniti više žarulja sa žarnom niti. što ukupno uštedu podiže za još dvadesetak kuna, kolika je cijena dodatnih žarulja sa žarnom niti koje bismo trebali kupiti ako ne koristimo štednu žarulju.

Ipak, nije svejedno koje štedne žarulje se odlučujemo kupiti, te se preporuča kupnja štednih žarulja renomiranih proizvođača i višeg energetskog razreda koje dolaze s garancijom i mogućnošću zamjene u razumnom roku. Jeftinije štedne žarulje, naime, često imaju znatno kraći životni vijek, a kako s njima ne dolazi garancija, nema niti mogućnosti zamjene ako se dogodi da im životni vijek bude smiješno kratak.

Prednosti korištenja štednih žarulja već su postale tema i u političkim krugovima, pa je, recimo, Australija već odlučila do 2010. godine zabraniti i iz upotrebe izbaciti klasične žarulje sa žarnom niti, a na tragu takve odluke je i Europska unija, koja bi uvidjela da bi uvođenjem sličnih mjera za kućanstva i uslužne djelatnosti kroz uštedu energije značajno smanjila emisije stakleničkih plinova.

Preuzeto sa: www.energetska-efikasnost.undp.hr