Kako očistiti ekran televizora?

Kako očistiti ekran televizora?

Gdje kupiti krpicu?

Jedno od najkvalitetnijih rješenja za čišćenje LCD i plazma ekrana televizora je krpica od micro fibre. Primjer krpice od micro fibre pogledajte u našem katalogu.

Zbog statičkog elektriciteta koji se stvara na ekranu televizora, prašina se nakuplja puno brže i više nego na ostalim dijelovima namještaja i opreme. Kako brišete tu prašinu? Evo nekoliko praktičnih savjeta koji će omogućiti da se prašina kvalitetnije ukloni i da se sporije nataloži natrag.


1. Prije čišćenja isključite TV

Da bi što kvalitetnije obavili čišćenje ekrana od nakupljene prašine, isključite TV iz napajanja. Ako televizor radi dok ga čistite, slabije vidite prašinu i razne otiske, a i statički elektricitet je puno jači pa prašinu samo razmazujete.


2. Za čišćenje koristitite specijalne krpice

Danas na tržištu postoji veliki broj različitih sredstava za čišćenje ekrana televizora i monitora računala. Jedno od najjednostavnijih, ali i najkvalitetnijih je krpica od micro fibre (poznata i pod nazivom "čarobna krpica"). Krpicu kojom čistite prašinu s ekrana televizora koristite samo u tu svrhu. Nemojte s njom brisati prašinu s namještaja ili još gore, s kuhinjskih elemenata.


3. Pobrišite prašinu i s poleđine TV-a

Nije dovoljno pobrisati prašinu samo s prednje strane. Otraga isto ima prašine koju će elektricitet vrlo brzo prevući naprijed, zato uvijek pobrišite i poleđinu televizora kao i kablove.

SAVJET VIŠE!

Za brisanje LCD ili plazma ekrana nikada ne koristite kuhinjske krpe i papire, a isto tako nikada ne čistite ekran s vodom.