Ekspres lonac

Ekspres lonac

Ekspres lonac je posuda najčešće od nehrđajućeg čelika koja je namijenjena za brzu pripremu hrane. Lonac je dobro zatvoren i hrana se kuha u vlastitim sokovima pod većim tlakom te na taj način u velikoj mjeri čuva aromu namirnice.

Postoji nekoliko osnovnih pravila za uporabu ekspres lonca. Nikada nemojte puniti više od 2/3 lonca, a za namirnice koje se tijekom kuhanja šire, kao riža ili dehidrirano povrće, lonac napunite najviše do polovine njegove visine.

U slučaju da kuhate meso koje na površini sadrži kožu, a koja bi se pod utjecajem tlaka mogla napuhnuti (npr. goveđi jezik), nemojte ga bosti sve dok koža izgleda napuhnuto jer postoji opasnost od opeklina. Meso izbodite prije kuhanja.


Ventile na poklopcu lonca morate uvijek urednno očistiti kako se rupice za otjecanje pare ne začepe.

Vrlo važno pravilo je da lonac nikad ne smijete otvarati dok tlak u loncu ne padne. Ako vam se žuri, stavite lonac pod hladnu vodu koja će ubrazati proces hlađenja.

Ekspres lonac za vrijeme kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.