Pucica - moderna bakina škrinja

Pucica - moderna bakina škrinja

Škrinja kao zanimljiv objekt očuvanja obiteljske tradicije i materijalne ostavštine mlade koja ulazi u novu obitelj, imala je ulogu trofeja, statusnog simbola, ali i objekta praktične namjene. U škrinje se pohranjivala posteljina, vezovi, narodne nošnje i „skriveno blago“ poput dukata, ljubavnih pisama, zlatnog nakita i novca.


Bakina škrinjica redizajnirana je u suvremen, funkcionalan predmet kojim se potiče stvaranje nove obiteljske tradicije te odlaganje sentimentalno i sociološko vrijednih materijalnih predmeta. Razlomljena forma u prenesenom značenju asocira na staru razbijenu vazu koja je ponovno sastavljena. Tako je i stara bakina škrinja preuzeta sa tavana, redizajnirana te ponovno sastavljena i vraćena u funkciju suvremenog stanovanja.

Plitki reljef kao tehnika ukrašavanja škrinja, na Pucicu je apliciran u obliku ispresjecanih kosih linija
Plitki reljef kao tehnika ukrašavanja škrinja, na Pucicu je apliciran u obliku ispresjecanih kosih linija

Kako bi se sačuvala tradicionalna atmosfera vezana uz taj predmet, zadržan je i izvorni materijal, drvo oraha. Plitki reljef korišten u srednjem vijeku kao tehnika ukrašavanja škrinja, na Pucicu je apliciran u obliku ispresjecanih kosih linija koje tvore grafizam stilizirane popucale boje i drva na bakinoj škrinji. Ti lomovi i rezovi ujedno posjeduju funkciju „skrivanja“ pretinaca, od kojih su neke linije „lažni utori“, a neki stvarni bridovi ladica.

Pucica - moderna bakina škrinja
Odlaganje stvari se odvija na nekoliko razina tajnovitosti, a gornja ploha zamišljena je i kao sjedište
Odlaganje stvari se odvija na nekoliko razina tajnovitosti, a gornja ploha zamišljena je i kao sjedište

Odlaganje se odvija na nekoliko razina tajnovitosti. Prva, ona vidljiva razina je horizontalna gornja ploha, također namijenjena i kao sjedište.

Iduća razina skriva se odmah ispod gornje plohe u obliku daske za odlaganje šalice i sl. te sandučasti otklopni pretinci. Ostali pretinci sakriveni su unutar kristaličaste strukture koja diktira sam oblik ladica s prednje strane, a otvaraju se na dodir. Dva prostora za pohranu smještena su na neočekivanom mjestu, ladice na donjem dijelu bočnih strana škrinje.

Potpuno tajni pretinac za odlaganje vrijednih sitnica, smješten je na dnu otklopnog dijela u unutrašnjosti škrinjice sa lažnim dnom.


Škrinja je izvorno stajala u podnožju kreveta, a sada je u nju integrirano više funkcija te može poslužiti i kao noćni ormarić, klupski stolić, sjedalica ili klupa.

Škrinjica je trenutačno fazi izrade prototipa te se nadamo da će se uskoro naći na tržištu.


Dizajn: DesignVile (3 diplomirane dizajnerice, Vlatka Blakšić, Ivona Vuletić, Lana Hudina)