Zaštita travnjaka od korova

Zaštita travnjaka od korova

Jednogodišnji korovi su uobičajeni na novozasijanim površinama i nestaju redovnom košnjom. Višegodišnji korovi se pojavljuju na svim travnjacima i često ne nestaju samo košenjem već ih je potrebno tretirati herbicidima. Već formirani travnjak tretiramo herbicidima u bilo koje doba od travnja do rujna ali ne u sušnim periodima kad herbicid neće biti učinkovit, a može spržiti travnjak.


Uskolisni korovi ( korovske trave ) ne mogu biti uništeni selektivnim herbicidima. Jedini efikasan način uništenja je čupanje zajedno s korijenom ili izrezivanjem nožem oštrog vrha.


Mahovina je obično jedan od najvećih problema koji može biti uzrokovan mnogim faktorima – pomanjkanje gnojiva, preniska košnja, loša drenaža, prevelika zasjenjenost, lišće s drveća, prezbijeno tlo uslijed prekomjernog valjanja, prekiselo tlo, premali plodni sloj tla ...

Problem mahovine se može riješiti jedino otklanjanjem uzroka njene pojave, a moguće ju je suzbiti korištenjem odgovarajućih sredstava na bazi zelene galice.