Oblikovanje životinje iz grma pušpana u 3 koraka

Oblikovanje životinje iz grma pušpana u 3 koraka

1. Nakon 5 - 6 godina grm pušpana dostigne dovoljnu visinu i biljnost kako bi se mogao oblikovati u željeni oblik. Do tada se po potrebi "izvlače" grane na različite strane kako bi se dobili dijelovi koji će činiti glavu, uši i rep.

2. Jednu bogatu granu, koja će činiti glavu, izdvojite od grma. Na njoj izvucite kljun i oblikujte ga škarama za živicu, a potom i samu glavu. Nakon glave slijedi tijelo koje morate pažljivo šišati da postignete željeni oblik.

3. Sa stražnje strane povucite dio koji će činiti rep. Izvlačite ga prema dolje kako bi se dobila širina trupa. Zavežite ga špagama ili usmjerite štapovima kako bi stajao odvojen te ga škarama potkrešite. Nakon nekog vremena zadobit će formu te će bez poticaja ostati u željenom obliku. Svaki dio, dakako, redovito obrezujte i to u veličinu koja neće odudarati od ostatka tijela.


Preuzeto sa: www.vrtnaprica.com