Kamene posude za cvijeće

Kamene posude za cvijeće

Poneki hobi vrtlar voli ravnu površinu. No ravno se neće baš svakom svidjeti: ako vam je vrt na nizbrdici ili ako ste sami napravili male brežuljke tada nećete moći zaobići multifunkcionalne kamene posude za vrtno cvijeće. Pomoću BAUHAUS opločnika i kamenih posuda za cvijeće vaš vrt može postati prekrasan krajolik s čarobnim brežuljcima i padinama.

S kamenim će posudama svaki hobi vrtlar dobiti ideje i maštovito osmisliti čvrste stepenice, nagibe i strmine u raznim bojama. Čvrste zato što će ih opločnici poduprijeti i stabilizirati, a šarene zato što će na najmanjoj mogućoj površini biti moguć najveći izbor šarenog cvijeća.

Priprema za postavljanje vrtnih kamenih posuda vrlo je jednostavna. Iskopajte oko 40 cm površinskog sloja zemlje. Zatim na to nanesite oko 15 cm debeli sloj zaštite od mraza (grubljeg ili sitnog šljunka) i zatabajte ga kako bi bio nepropustan. Na to slijedi 10 cm debeli sloj vlažnog betona na koji će se postaviti najdonji red kamenih posuda prema budućoj visini i smjeru rasta biljaka. Najdonji red kamenih posuda bi gotovo do polovice trebao biti u zemlji.

Ako je teren u lošem stanju i ako ste planirali zid viši od jednog metra preporučuju se temelji koji su otporni na mraz. U tom bi slučaju dubina za temelje bila 80 cm, a sloj betona najmanje 20 cm. Kod presađivanja biste morali ostaviti razmake od najmanje 5 mm (nikako manje!) Na taj se način usklađuju mjere kamenih posuda koje su uvjetovane načinom proizvodnje. Gornje redove sada možete postaviti na suho. Eventualne razlike u visini lako možete izravnati žbukom ili pijeskom. Red kamenih posuda uvijek će biti čvrst i siguran ako ste posude jednu do druge slagali na taj način da utori točno sjedaju jedan na drugi. Kako biste spriječili oštećenja od mraza ili ustajale vode u posudama, napunite njihovu unutrašnjost do barem jedne trećine lavom, šljunkom te vrstom tla odnosno zemlje na kojoj gradite cijelu konstelaciju. Cijela će konstelacija biti posebno stabilna budete li ju nadopunjavali u slojevima. U osmišljavanju vrtnih konstelacija sa cvijećem Vaša mašta nema granica.

Preuzeto sa: www.bauhaus.hr