Kontejnerske sadnice

Kontejnerske sadnice

To je posuda, najčešće plastična s više od jednog i pol litra sadržaja u kojoj je biljka rasla najmanje jedan vegetacijski period.

Ovisno o veličini biljke i veličini korijenja volumen može biti do 20 l.


U tegli

To je najčešće plastična posuda s manje od jednog i pol litra u kojoj je biljka rasla najmanje jedan vegetacijski period .


Sa zemljom (korjenova bala)

Biljka se izvadi sa zemljom oko korijenja i isporučuje se s tom balom.


Golo korjenje

Korijenje biljke nije ni u posudi, ni sa zemljom. Ta biljka je najčešće vrlo povoljna u cijeni a istovremeno ima izvrsnu kvalitetu. Te biljke se mogu saditi samo u vremenu od polovice listopada do polovice svibnja kad biljka miruje.


Mlada biljka

Najčešće je navedeno koliko je biljka stara. Biljka ima srednji izdanak i ovisno o vrsti malo do bez grančica.


Lagani haister

To se upotrebljava najčešće kod mladog drveća i to bi u prijevodu bilo mlado drvo.

Mlado drvo ima u odnosu na mladu biljku znatno jači srednji izdanak i ima više grančica. Često ima dobru cijenu i zbog toga je idealna kvaliteta ako se naručuje više komada, npr. za živice.


Haister

To znači da je taj srednji izdanak tj. stablo još jače i ima još više grana nego kod mlade biljke i laganog haistera. Grančice ovise o vrsti drveta.


Grm

Ako nije naveden broj izdanaka onda se u pravilu isporučuju s najmanje 3 glavna izdanka.


Soliter grm

Jači i veći nego obični grm. Ima tri jača izdanka koji imaju dalje mlade izdanke. On je u pravilu jedan put više presađen nego grm i imao je više mjesta za rast.


Drvo (kod voćaka)

To je cijepljena kvaliteta. Cijepljena je na srednje jako rastućoj podlozi rijetko viša od 4 m, može se obrezivati da se održi rast do 3 m, ima stablo od 40 - 60 cm i od tu počinje krošnja. Idealna vrsta voćaka za manje vrtove i omogućava branje bez ljestvi.


Polustablo (kod voćaka)

To je cijepljena kvaliteta ali na jednoj brzo rastućoj podlozi i raste brže i više 5 – 6 m, stablo je oko 1,20 m i onda počinje krošnja.


Cvjetni grmovi

To su bilja, trave i paprati. Sve te vrste su jednogodišnje u plastičnim teglama s 9 cm promjera, nije moguće navesti visinu.


Vodene biljke

Odnosi rasta su isti kao kod cvjetnih grmova koje ne odrvene nakon vegetacije. Plivajuće biljke isporučuju se bez korijenja ili tegle. One se kod isporuke nalaze u jednoj vlažnoj posudi ili vreći.

Preuzeto sa: www.nas-krug.hr