Biljke u žardinjerama

Biljke u žardinjerama

Često se ispred kafića, restorana, trgovina pa i stambenih kuća mogu vidjeti patuljaste crnogorice zasađene u posude raznih oblika i veličina. Međutim, veliki problem kod ovih drvaca predstavlja njihova zahtjevnost prema uvjetima, naročito zemljišta. Oni su uglavnom zahtjevniji i neotporniji od listopadnih stablašica, pa je vrlo česta pojava da umjesto ukrasa u žardinjeri već poslije dva-tri mjeseca imamo potpuno osušenu biljku. Ovo se svakako može izbjeći pravilnim punjenjem žardinjere i načinom sadnje. Naročito je važan pravilan izbor same žardinjere. Ona mora imati dovoljno prostora (minimalno dva puta više od busena biljke koju sadimo) i što je najvažnije, mora imati dovoljno velike otvore na dnu, kako bi višak vode mogao nesmetano izaći van, u protivnom dolazi do trulenja biljke.

Na dno žardinjere, do 1/3 visine, postavlja se šljunak, krhotine od cigle, keramičkih pločica i sličnog građevinskog materijala. Ne smije se koristiti šuta koja u sebi ima cement, beton i slično, jer će oni začepiti otvore na dnu. Nakon toga se dodaje zemlja, najbolje u sastavu 1/3 ilovače, 1/3 humusa i 1/3 pijeska. Ukoliko je biljka u busenu postavljamo sloj zemlje, na koji postavimo busen, a zatim posudu napunimo do vrha (3-5cm od gornjeg ruba posude). Ako imamo golo korjenje na dnu ćemo prvo oblikovati malo brdašce zemlje, na kojeg će se nalegnuti korjenje.

U žardinjerama se mogu saditi i velike biljke, zimzelene ograde, drveće, a ne samo cvijeće
U žardinjerama se mogu saditi i velike biljke, zimzelene ograde, drveće, a ne samo cvijeće

Najvažnije je, a naročito kod četinara, da biljku zasadimo na onu dubinu na kojoj je bila u rasadniku, odnosno da vrat korjena ne bude prekriven zemljom. Kada se napuni posuda, zemlju oko biljke treba malo nabiti i biljku lagano povući prema gore, kako bi se prostor oko korjena potpuno ispunio zemljom. Nakon sadnje, oko biljke po cijeloj površini žardinjere treba postaviti 1-2cm treseta i obilno zaliti.

Za biljke u žardinjerama važna je i kasnija njega. Tu se prvenstveno misli na redovno prihranjivanje, jer mala količina zemlje podrazumijeva i malu količinu hrane, a koju biljka brzo potroši. Zato je dobro 2-3 puta tokom vegetacijske sezone okopati zemlju oko biljke i dodati sloj treseta kao pri sadnji. Zimi bi bilo dobro korijen zaštititi od smrzavanja tako da se cijela posuda omota plastičnom folijom, ili još bolje, slojem slame.

UrediSvojDom

Tagovi

Vrt

PREPORUČAMO