Kako pravilno očistiti prozore

Kako pravilno očistiti prozore

Prozore nije preporučljivo prati ka­da su obasjani sun­cem, jer se tada često st­­va­raju mrlje koje se te­ško uklanjaju. Naj­lak­­še ćete prozore ob­risati takozvanom ma­gič­nom krpom ili ne­kom koja ne ostavlja vla­k­na. Prozore se mo­že prati ras­tvorom de­te­rdženta za posuđe ko­ji će brzo i lako uk­lo­niti prljavšti­nu, a zatim sta­kla treba isprati čistom vodom. Najljepši sjaj imat će ako se na kraju istrljaju novinskim papirom. Volite li ko­ristiti domaća i eko­loški najčistija sre­dstva za čišćenje, evo i recepta naših ba­ka: u litru vode sta­vite tri žlice octa ili amonijaka, pa čistom krpom na­močenom u rastvor ope­rite prozore.

UrediSvoJDom