Čarobni prašak za pecivo

Čarobni prašak za pecivo

Za osvježavanje de­kora i zavjesa u mla­­ku vodu stavite pet pa­ketića praška za pe­civo ili malo soli. Na­kon to­ga ih operite, a u po­slje­dnju vodu za is­pi­ranje stavite malo mli­­jeka. Bit ćete iznenađeni učin­kom. Svili će­te osvježiti boju i vra­tili sjaj ako je nakon pranja ostavite pola sa­ta u hladnoj vodi i oc­tu. Požutjelu čipku sta­vite u vodu kojoj ste do­­dali šaku soli. Os­tavite pet sati, a zatim je isperite u blagom deterdžentu.


UrediSvojDom