Bez gljivica i bakterija u stanu

Bez gljivica i bakterija u stanu

Ne treba ponavljati koliko je važno oprati ruke nakon korištenja WC-a. Ipak, jedna trećina ljudi to ne čini, a u tome prednjače muškarci. Naravno, u toj vrsti higijene ne treba izmišljati ništa novo - stari, dobri sapun i vruća voda odlično obavljaju svoj posao, ali pazite da vam ruke nakon pranja budu potpuno suhe, jer se na mokrim rukama bakterije mogu prenijeti u osjetno većoj mjeri nego suhima. Prljavi ručnici mogu na rukama ostaviti velik broj klica, pa zato uvijek kad to možete, koristite papirnate ručnike. Nikada ne brišite ruke u odjeću.

Spore gljivica i bakterije bujaju u vlažnim uvjetima i tamo gdje se kondenzira voda te mogu biti uzrok nastanku ekcema, pa i astme. Stoga uklonite plijesan i vlagu iz kupaonice. Vrata uvijek zatvarajte, jer će to spriječiti širenje vlage u druge dijelove kuće.