Kako sljubiti vina uz blagdansku trpezu?

Kako sljubiti vina uz blagdansku trpezu?

Kada ćete ako ne za blagdana zaboraviti na kalorije i liniju i predati se radostima blagdanskog stola? A uz vrsna jela u kojima se ovih dana uživa, valja sljubiti i vr­hun­sku kapljicu. Cijele su knjige napisane i još se pi­šu o tome koje će vino naj­bolje pratiti ono što je na tanjuru.

Temeljno je pravilo da se s jelima od bijelog mesa najbolje slažu bijela vina, a s jelima od tamnog mesa crna (ili crvena). Sli­čno vrijedi i za ribe: uz ple­menitu bijelu ribu u pra­vilu ide bijelo, a uz pla­vu ribu crno vino. Iako, do­duše, plemenita bijela riba neće imati ništa protiv vrhunskog crnjaka.

Ru­žičasta vina, koja su prijelaz od jednih vina k drugima, mogu se skladno na­do­puniti i s jednom i s dru­gom vrstom mesa. Na­đe li se na stolu samo jedno jelo, možete ponuditi i samo jedno vino. Ali, ako ste pripremili složeniji je­lovnik, poigrajte se s vinima, držeći se spomenutog pravila.

I još jednog: bijela se vina piju prije ruži­ča­stih i crnih, mlada prije sta­rijih, suha prije polusu­hih ili poluslatkih, ona ko­ja sadrže manje alkohola prije jačih.

Vodite računa i o tome da će vam iskusniji vinoljupci manje zamjeriti ako ste ma­lo pobrkali redoslijed u serviranju vina, nego ako ste ponudili vino koje nije adekvatno rashlađeno. Da­kle, bijela se vina serviraju ohlađena na 10 do 12 stupnjeva, ružičasta će lje­potu i raskoš pokazati imaju li 14 do 16 stupnjeva, a crna se piju, kako se to kaže, šambrirana, odno­sno moraju postići sobnu temperaturu. Ali, to ne znači da ih treba zagrijati na 25 stupnjeva, koliko volimo danas natjerati centralno grijanje u stanu, nego na prosječnih 18.

Ako volite isključivo bijelo vino ili uživate samo u cr­nom, ne dajte se zbuniti pravilima, uživajte u ono­me što vama prija, ma što drugi mislili o tome. Uos­talom, pravila i postoje da bi se kršila.

Savjet:

Često čujemo: napio se jer je miješao vina. Zaboravite! Ne bojte se miješanja vina. Pijete li uz različita jela različita vina, pa još i do­bro posložena i, da­ka­ko, umjereno, nećete se zbog toga napiti. Oma­mljenost i glavobo­lja posljedica su pretje­rivanja. I lošeg vina. A ta­kvo i ne zaslužuje biti na blagdanskoj trpezi.

UrediSvojDom