Izbor ugradbene pećnice

Izbor ugradbene pećnice

Ugradbena pećnica je sasvim samostalni aparat i možemo ju ugraditi odvojeno od ploče za kuhanje.

Ugradbeni štednjak je iste dimenzije kao pećnica ali uvijek mora biti ugrađen ispod ploče za kuhanje jer se na njemu nalaze gumbi za upravljanje ploče za kuhanje. Kod ugradbenih štednjaka ploča i štednjak moraju biti od istog proizvođača, dok kod ugradbene pećnice i ploče to nije potrebno.


Dodatna oprema

  • Ventilatorsko pečenje - pečenje je brže i jeftinije od klasičnog pečenja sa gornjim i donjim grijanjem, a omogućava i pečenje u više pladnjeva odjednom. Za zagrijavanje i pečenje potroši se manje el. energije, što je u današnje vrijeme jako važno.
  • Elektronski sat - omogućava podešavanje trajanja i završetka pečenja, a najbolji modeli sadržavaju i programe za pečenje te odleđivanje.
  • Više stakala na vratima - hladna vrata, osiguravaju da su prilikom pečenja ili pirolitičkog čišćenja vrata hladna. To je posebno važno ako su u obitelji djeca. Ventilator hlađenja još dodatno hladi kućište pećnice te se na taj način dijelovi pećnice na zagriju jače od 40 stupnjeva, što je dovoljno niska temperatura koja ne uzrokuje opekotine nego samo osjećaj tople površine.
  • Emajl je lagan za čišćenje i serijska je oprema u većini pećnica na tržištu i omogućava da se masti očiste bez većih napora.

Piroliza

Samočišćenje pećnice razgradnjom ostataka hrane na visokim temperaturama. AirClean katalizator upravlja postupkom pirolize i smanjuje neugodne mirise tokom procesa.

  • Lako čišćenje
  • Prikaz trajanja pirolize
  • Potrošnja energije: tako velika, koliko je potrebno, i tako mala koliko je moguće
  • Čista kuhinja
  • Obavijest o završetku pirolize

Katalitički oslojena stražnja stjenka

Konstantna razgradnja masnih ostataka za vrijeme procesa pečenja što znači imanji trud pri čišćenju teže dostupne stražnje stjenke.

Preuzeto sa: www.centar-tehnike.com

Pogledajte i ostale savjete za kupnju kućanskih uređaja!