Svijest o štednji energije

Svijest o štednji energije

Događaji vezani uz sve teže i kompleksnije financijsko stanje kućanstava svakim danom su sve brojniji. Neposredno prije odjeka ove nove svjetske financijske krize pitali smo naše građane o njihovom odnosu prema štednji energije u kućanstvu , dakle, mjestu gdje barem djelomično mogu sami utjecati na visinu utrošenih sredstava a istovremeno racionalnom potrošnjom pokazuju svoju opću ekološku svijest.

Dobiveni odgovori izgledaju ovako (%):


Grafikon svijesti o štednji
Grafikon svijesti o štednji

Gledajući regionalno najracionalniji stav o potrošnji energije imaju kućanstva u Istri/ Primorju / Gorskom Kotaru – takvih je 75%, a slijede ih kućanstva iz Sjeverne Hrvatske (71%). Na suprotnoj strani su kućanstva u Dalmaciji gdje tek 52% obraća pažnju na potrošnju i nastoji štedjeti energiju. Visina ukupnih mjesečnih primanja kućanstava potvrđuje činjenicu da najsiromašniji imaju najvišu svijest o toj potrošnji jer ih 77% obraća pažnju i nastoji štedjeti, dok u kućanstvima s najvišim prihodima takvih ima dosta manje - oko 59%.

Jedan od pokazatelja spremnosti na štednju energije je i podatak o opremljenosti kućanstava s kućanskim aparatima koji imaju oznaku energetske efikasnosti (npr. A, A+,A++), dakle za svoj rad troše manje električne energije. Tek nešto više od trećine kućanstava (37%) ima barem jedan uređaj koji štedi energiju, njih 34 navodi da nema niti jedan takav uređaj a čak 29% ne zna (tu se može pretpostaviti da u biti niti oni nemaju štedne uređaje). Prisutnost štednih uređaja najveća je u Zagrebu s okolicom (43%) te u Istri s Primorjem i Gorskim Kotarom (41%), a najmanja u Dalmaciji (33%) i Lici / Kordunu / Banovini (38%). Jasno, kod kućanstva s najnižim primanjima tek u njih 12% imaju štedne uređaje( razlog leži u činjenici što su takvi uređaju u osnovi nešto skuplji od klasičnih ali se to ubrzo poništava korištenjem uređaja jer koristi manje energije) dok je to u kućanstvima s najvišim mjesečnim primanjima na razini od 48%.

O istraživanju: prikazani podaci rezultat su istraživanja na reprezentativnom uzorku građana Hrvatske starijih od 15 godina (n= 1 000); osobna anketa u domaćinstvu; rujan 2008.g.

Izvor: www.gfk.hr

Tagovi

Uređaji