Usporedba dva svjetlosna izvora: Kalkulator uštede

Usporedba dva svjetlosna izvora: Kalkulator uštede

Kalkulator uštede

Odaberite svojstva dvaju svjetlosna izvora koje želite usporediti u 9 jednostavnih koraka!

Ovaj kalkulator za usporedbu upotrebljava samo aktuelni izbor svjetlosnih izvora Rábalux, kao i takozvane klasične žarulje sa volframovom niti.

Unaprijed postavljena vrijednost kod tarife električne energije sadržava prosječnu cijenu električne energije, koja je svojstvena u državi, u jediničnim iznosima za kWh. Data tarifa se može izmijeniti.

Cijene svjetlosnih izvora u kalkulatoru su prosječne tržišne jedinične cijene – u slučaju Rábalux proizvoda to je cijena koju preporučuje Rábalux , a u slučaju klasičnih žarulja to je prosječna cijena u državi.

Kalkulator uzima u obzir i troškove zamjene svjetlosnih izvora.

Kalkulator uštede

RABALUX RASVJETA d.o.o.

RABALUX RASVJETA d.o.o.

Adresa

Andrije Žaje 10
10000 Zagreb

Telefon

01/ 65 28 066
g. Dražen Fabris; 098/ 48 40 03

Email

infocro@rabalux.com