Kad je keramika hoby...

Keramika je odgojila civilizacije, čuva znanje i mudrost prošlosti, mijenjao se samo izričaj ali je ostala najprirodnija i čovjeku bliska potreba u stanovanju, pripremi i čuvanju hrane, kao ukras ili kao poklon. Danas, u užurbanom ritmu života i masovnoj proizvodnji, rijetki su zaljubljenici u proces ručne prerade gline u keramičke predmete.

Sanja Gunjača s velikom ljubavlju i predanošću keramiku izrađuje uglavnom na glinarskom kolu u malim serijama od 1-5 komada, ručno ih oslikavajući. Njeni predmeti oplemenjuju moderan životni prostor , funkcionalni su i u potrazi za ekološkim i prirodnim nude zaboravljen dodir sa zemljom.

Više informacija na: sanjagunjaca@gmail.com ili mobitel 091 230 4612