Vrijeme za sadnju živice

Vrijeme za sadnju živice

Jesenska sadnja

Za drvenaste biljke gologa korijena i biljke za živicu s balama jesen je najbolje vrijeme za sadnju. Biljke igličastih i zimzelenih drvenastih biljaka s balama već se od rujna mogu saditi jer su do tada već posve završile rast za tu godinu. Tlo u vrtu u tom je trenutku još toliko toplo da svježe zasađene biljke živice mogu započeti s novim rastom korijenja. Ostatak se ljetne topline u tlu koristi i biljke imaju idealan početak.

Rasadnici koji drže do kakvoće ne ubiru osjetljive biljke živice poput crvenolisne

bukve, ili graba, prije kraja studenog. Stoga se one nude i sade tek u kasnu jesen.

Ne birajte prerano ubrane biljke s kojom su česte teškoće s primanjem u tlu i teško preživljava zimu.


Proljetna sadnja

U pretproljeće, između veljače i ožujka, možete još saditi drvenaste biljke gologa korijenja. Za početak sadnje presudno je, svakako, vrijeme.

Čim je tlo bez mraza, može se početi. Tko živi u hladnim krajevima, odnosno na vrto teškim, mokrim tlima i želi isključiti rizik prezimljavanja, neka radije obavi proljetnu sadnju umjesto jesenske.

Vrijeme za sadnju živice može biti jesensko, proljetno ili ljetno
Vrijeme za sadnju živice može biti jesensko, proljetno ili ljetno

Ljetna sadnja

Osim u vrijeme mraza (misli se na zamrznuto tlo, noćni su mrazovi zanemarivi),

drvenaste biljke za živicu u kontejnerima mogu se cijele godine presađivati u prirodu. Usidreni u čvrstoj bali korijenja, toliko važni sitni nitasti korjenčići pri sadnji ostaju netaknuti i neometani. Čak i usred ljeta moguća je sadnja biljaka za živice iz kontejnera.

Važna je stručna sadnja i stalno zalijevanje. Tada će se i pri ljetnim vanjskim temperaturama biljke u vrtu primiti bez rizika. Često se drvenaste biljke, "zaboravljaju" jer prijatelj biljaka precjenjuje mogućnost samoopskrbe ovih trenutačno stvorenih živica. Osobito se lako previdi igličaste drvenaste biljke koje zbog nedostatka vode odmah ne pokazuju mlohavo viseće lišće. U prvoj godini

poslije sadnje sve biljke iz spremnika, kao i biljke za živicu gologa korijenja te one s balama ovise o pažljivoj opskrbi. Prividno igličaste drvenaste biljke mogu preživjeti jako dugo bez vode. Ali, čim se na njima zapaze oštećenja od suše, popravak je teško moguć.

Kako pripremiti tlo za sadnju živice i na koji način posaditi živicu te odgovore na mnoga druga pitanja, saznajte u knjizi Živice, Stanek biblioteke.