Adventski vijenac

Adventski vijenac

Adventski vijenac je krug, tradicionalno napravljen od zimzelenog granja s četiri svijeće. Postavlja se na stol u vrijeme došašća kao simbol iščekivanja Božića. Svijeće na adventskom vijencu se pale svake nedjelje u došašću i to po jedna, kako prolazi vrijeme.


Prvi adventski vijenac nastao je 1800 i neke godine u Hamburgu, u domu za siromašnu djecu gdje su u vrijeme došašća imali organizirane molitve. U početku je to bio drveni vijenac tj. krug, ali su se vremenom na njega dodavale grančice zizmzelenog bilja što je ostala praksa i do danas.

Predstavljanje kruga na adventskom vijencu znači vječnost, a svijeće predstavljaju dolazeće svjetlo Isusa.


Danas se osim ovog tradicionalnog, adventski vijenac prilagodio vremenu pa ga ljudi rade od najrazličitijih materijala i tekstura, ali krug i svijeće kao simbol su i dalje neizostavne. Postavlja se na stol ili neko frekventno i vidljivo mjesto u kući koje je dostupno svima.