Ljetna sadnja živice

Ljetna sadnja živice

Osim u vrijeme mraza (misli se na zamrznuto tlo, noćni su mrazovi zanemarivi), drvenaste biljke za živicu u kontejnerima mogu se cijele godine presađivati u prirodu.

Usidreni u čvrstoj bali korijenja, toliko važni sitni nitasti korjenčići pri sadnji ostaju netaknuti i neometani. Čak i usred ljeta moguća je sadnja biljaka za živice iz kontejnera. Važna je stručna sadnja i stalno zalijevanje. Tada će se i pri ljetnim vanjskim temperaturama biljke u vrtu primiti bez rizika.

Često se drvenaste biljke "zaboravljaju" jer prijatelji biljaka precjenjuju mogućnost samoopskrbe ovih trenutačno stvorenih živica. Osobito se lako previdi igličaste drvenaste biljke koje zbog nedostatka vode odmah ne pokazuju mlohavo viseće lišće.

U prvoj godini poslije sadnje sve biljke iz spremnika, kao i biljke za živicu gologa korijenja te one s balama ovise o pažljivoj opskrbi. Prividno igličaste drvenaste biljke mogu preživjeti jako dugo bez vode. Ati, čim se na njima zapaze oštećenja od suše, popravak je teško moguć.


Više o sadnji i održavanju živica pročitajte u knjizi "Živice". - biblioteka Stanek.

Tagovi

Vrt