Svjetiljke

Svjetiljke

Svakodnevno upotrebljavamo riječ SVJETILJKA, a znamo li uopće što je točno svjetiljka? Evo stručnog odgovora:

Svjetiljka je naprava koja služi za kontrolu, distribuciju, filtriranje i transformiranje svjetla koje proizvode izvori svjetla. Svjetiljka se sastoji od: jednog ili više izvora svjetlosti, optičkih uređaja za distribuciju svjetla, grla za pozicioniranje i priključak izvora svjetlosti na napajanje, predspojnih naprava za pogon izvora svjetlosti (ako su potrebne), i mehaničkih elemenata za montažu i zaštitu.

Svjetiljke je moguće podijeliti prema:

a) vrsti izvora svjetlosti koji se koristi


b) prema raspodjeli svjetlosnog toka (uglavnom za unutarnju rasvjetu)

• direktne (90-100% svj. toka usmjereno je prema dole)

• poludirektne (60-90% svj. toka usmjereno je prema dole)

• difuzne (kada su komponente svj. toka prema dole i gore podjednake - svaka iznosi 40-60%)

• poluindirektne (60-90% svj. toka usmjereno je prema gore)

• indirektne (90-100% svj. toka usmjereno je prema gore)


c) prema raspodjeli jakosti svjetlosti (uglavnom za vanjsku rasvjetu)

• s izuzetno uskom, simetričnom distribucijom

• s uskom distribucijom

• sa širokom distribucijom

• sa izuzetno širokom distribucijom

• sa simetričnim kružnim uzorkom rasvijetljenosti

• sa simetričnim kvadratastim uzorkom rasvijetljenosti


d) prema simetriji rasposjedjele jakosti svjetlosti

• rotaciono simetrične

• osno simetrične

• asimetrične


e) prema stupnju zaštite (mehaničke ili električne)


f) prema načinu montaže


g) prema području primjene

• ugradne "downlight" svjetiljke

• nadgradne svjetiljke

• "wall washer" svjetiljke

• akcentne “spotlight” svjetiljke

• linearne indirektne svjetiljke

• tračne svjetiljke

• industrijske svjetiljke

• reflektori

• cestovne svjetiljke


Preuzeto sa: www.telektra.hr