Slavina DUO - pipa za dvoje

Slavina DUO - pipa za dvoje

Čist, moderan i jednostavan dizajn Duo slavine uspostavlja ravnotežu između funkcionalnosti i stila sa svojim interaktivnim mogućnostima.

Slavina je dizajnirana kap poluprsten što omogućuje protok vode u kružnom modu na bilo koju stranu.

Slavina DUO - pipa za dvoje

Ugrađeni ventili imaju crvena i plava LED svjetla koja označavaju temperaturu vode, a koja se mijenja kako korisnik pomiče klizne prstene za podešavanje temperature.

Dodatna prednost ove zanimljive slavine je i mogućnost puštanja vode istovremeno na dvije strane pa je dobro došla u svim kupaonicama gdje u jutarnjim satima vlada gužva.

Dizajner: Berkan Taskin / Artema

Slavina DUO - pipa za dvoje