PELUDNI KALENDAR

PELUDNI KALENDAR

Peludni kalendar je koristan podsjetnik o periodima cvatnje određenih biljaka u nekom području. Zbog toga peludni kalendar nije isti za svako područje jer ono ovisi o klimatskim razlikama. Ako imate problema s alergijama, rinitisom ili astmom, podaci o cvatnji neke biljke može vam pomoći da predvidite vrijeme pojave simptoma kako bi se pravodobno mogli zaštititi ili ublažiti napadaje.

U svakom slučaju ne čekajte da biljke počnu cvasti već započnite s terapijama i prije. Ako su vremenske prilike neuobičajene od prosjeka može doći i do odstupanja u peludnom kalendaru tako da podatke ne uzimate za gotovo.

Peludni kalendar preuzet je sa stranica Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, www.stampar.hr

Peludni kalendar za područje grada Zagreba
Peludni kalendar za područje grada Zagreba
PELUDNI KALENDAR