Kako sakriti radijator?

Kako sakriti radijator?

Lijepo i jednostavno rješenje kojim ćete sakriti radijator (naročito ako je star i ružan), a pri tome nećete narušiti njegovo svojstvo zagrijavanja prostora.

Na našem primjeru situacija je nešto jednostavnija zbog bočnih zidova, ali ako ih kod vas nema, onda jednostavno postavite bočne stranice od istog materijala kao što je i gornja ploča.


Da krenemo s objašnjenjima:

Kao prvo, potrebno je od jelovih letvi napraviti okvir kao na slici. Dimenzije prilagodite vašem prostoru.

Kako se letve spajaju, vidite na slikama. To je lijep i čvrst spoj. Možete isto učiniti i bez zarezivanja letvi.

Kako sakriti radijator?
Kako sakriti radijator?
Kako sakriti radijator?

Kod spajanja okvira, pazite da bude pod pravim kutom. Spojeve možete lijepiti ili pričvrstiti vijcima ili i jedno i drugo.

Kako sakriti radijator?

Nakon što ste napravili okvir, na zid iznad radijatora pričvrstite letve koje će služiti kao oslonac gornjoj ploči koja može biti od lameliranog drva ili iverica, šperploča, što vam je zgodnije...

Kako sakriti radijator?

Kad ste postavili i pričvrstili gornju ploču, na donji dio okvira uz pomoć šarki pričvrstite jednu jaču letvu koju ćete s kutnicima prčvrstiti bočno na zid i koja će poslužiti kao nosač. Šarke će omogućiti da okvir možete otvoriti ili zatvoriti. Na gornji dio pričvrstite dva magneta koji će držati okvir da se ne otvori.

Kako sakriti radijator?

Nakon što je konstrukcija postavljena, obojite sve u željenu boju, a nakon sušenja s unutarnje strane pričvrstite neku ukrasnu masku. Izbor je veliki, to može biti podloga od bambusa, jute, neki zanimljivi print na platnu, aluminjski lim, drvene letvice, pleksiglas...


I posao je završen. Prostor je dobio jedan sasvim novi izgled, a radijator i dalje ima svoju funkciju.