Udruga Hrvatski proizvođači namještaja

Udruga Hrvatski proizvođači namještaja

Novoosnovana udruga Hrvatski proizvođači namještaja koja okuplja 15 kompanija i poduzetnika pokrenula je inicijativu za očuvanje domaće industrije namještaja. Članice udruge zapošljavaju ukupno 4500 radnika te ostvaruju više od 1 milijarde prihoda.


Prema izjavi gospodina Renata Radića, vlasnika Prime i predsjednika udruge, situacija je više nego zabrinjavajuća i dramatična i ili će svi propasti ili će napredovati.

Gospodin Radić dalje navodi kako je industrija namještaja u posljednje dvije godine zabilježila gubitke veće od 70 milijuna kuna godišnje, te da je uvoz namještaja osjetno veći od izvoza.


Članovi udruge su najveći ili vodeći proizvođači namještaja u Hrvatskoj (AG Dinas, Bor, Brestovac, Ciprijanović, DI Čazma, DI Klana, DIN Novoselac, Lipa, Prima Commerce, Primataj Zagreb, Spin Valis, Tvin) i unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalaze, smatraju kako postoji šansa da se stvari okrenu u pozitivnom smjeru. Prema mišljenu gospodina Radića, domaća industrija namještaja ima velik potencijal - sirovinsku osnovu, tehnologiju, znanje i tradiciju.

Da bi postali uspješni, hrvatsko drvo treba završiti u namještaju, a ne kao sirovina u izvozu. Ključne aktivnosti biti će usmjerene jačanju konkurentnosti sektora  uz podršku  Vlade. Ako se uspije u naumu, drvna bi industrija u idućih nekoliko godina izvoz mogla povećati od 50 do 100 posto, a ima izgleda i za povećanjem broja zaposlenih.


UrediSvojDom