Rasvjeta i sigurnost

Rasvjeta i sigurnost

Nije svaka svjetiljka primjerena za svaki prostor. Pri odabiru svjetiljki potrebno je držati se određenih pravila, uputa i savjeta.

Rasvjeta u dječjim sobama

Ako u dječju sobu postavljate halogene svjetiljke pazite da ne budu na dosegu njihovih ručica iz razloga što razvijaju izuzeteno visoku temperaturu gdje bi se djeca mogla opeći ili u gorem slučaju na njih prisloniti nešto zapaljivo što bi moglo izazvati požar.

Halogena rasvjeta

Ako imate spuštene stropove to je idealna situacija za ugradnju transformatora koji su potrebni za rad halogenih svjetiljki no pri tome treba paziti na spojeve koje treba izvesti kvalitetno i broj spojenih žarulja (svaki transformator ima predviđen određeni broj žarulja koje se na njega mogu spojiti).

Rasvjeta u kupaonicama i kuhinjama

Za rasvjetu u prostoru kupaonice i kuhinje potrebno se pridržavati posebnih pravila zbog blizine vode koja u kombinaciji sa strujom uvijek predstavlja potencijalnu opasnost. Svjetiljke moraju biti za tu potrebu posebno napravljene tj. vodonepropusne.

Snaga žarulje

Uporaba odgovarajućih žarulja u svjetiljkama je od velike važnosti. Prije stavljanja žarulje u svjetiljku, pogledajte kolika je maximalna dozvoljena snaga žarulje za tu svjetiljku jer u protivnom može doći do pregaranja instalacijskih dijelova.

UrediSvojDom