IZIDOR - elektronski vratar

IZIDOR - elektronski vratar

Koliko ste se puta našli u situaciji da ste imali pune ruke vrećica ili nekih drugih stvari i niste mogli otvoriti ulazna vrata zgrade u kojoj stanujete? Ovaj problem je jednostavno rješiv ugradnjom IZIDORA, integriranog sustava za automatsko otvaranje ulaznih vrata. Hm, a što je to IZIDOR, pitate se vi. Pojednostavljeno rečeno, IZIDOR je elektronička naprava koja se sastoji od tri dijela, čitača, ključa i master kartice.

Čitač je uređaj koji se instalira kod ulaznih vrata na već postojeći portafon zgrade, a služi za prijem signala i njegovu provjeru ispravnosti.

Ključ u biti nije pravi ključ već mali uređaj u obliku privjeska koji služi za identifikaciju i svaki stanar zgrade ga nosi sa sobom.

Master kartica služi za otvaranje i zatvaranje memorijskih vrata u čitaču. Posebno se izrađuju za svaku stambenu zgradu te se povjerava predstavniku stanara.


Kako funkcionira IZIDOR?

Cijeli sistem radi na vrlo jednostavan način. Čitač se instalira kod ulaznih vrata (na postojeći portafon), a svaki stanar zgrade sa sobom nosi ključ. Kada ključ dođe u doseg čitača, ovaj automatski prepoznaje taj ključ zato jer je prethodno postavljen u njegovu memoriju i na osnovu toga preko releja otvara vrata. Sve se ovo odvija na način da korisnik uopće ne mora vaditi ključ niti pritiskati bilo kakve gumbe ili ukucavati šifre. Dovoljno je da se sa ključem koji se nalazi u torbi, džepu, novčarki ili bilo gdje drugdje, približi čitaču i vrata će se automatski otvoriti.

Ključ u obliku privjeska nosite sa sobom i ne morate ga vaditi, a master kartica je pohranjena kod predstavnika stanara
Ključ u obliku privjeska nosite sa sobom i ne morate ga vaditi, a master kartica je pohranjena kod predstavnika stanara

Čitač je u uvijek aktivan i u svoju okolinu odašilje pobudu. Ukoliko u svom dosegu pronađe ključ, vrši provjeru njegovog jedinstvenog koda koji je prethodno programiran u njemu. Čitač u sebi ima internu memoriju u kojoj se pohranjuju kodovi svih pripadnih ključeva. Ukoliko se primljeni kod podudara s kodom u memoriji, čitač aktivira relej za otvaranje električne brave i vrata se slobodno mogu otvoriti.

Definirana udaljenost na kojoj čitač odašilje pobudu je od 1 do 2 metra, što ovisi o postavkama. Čitač je spojen na izvor napajanja u portafonu, a ključ ima bateriju od 3V kojoj je predviđen rok trajanja od 2 godine, a njena zamjena je brza i jednostavna.


Najvažnije prednosti IZIDORA

  • Brz i jednostavan ulaz u zgradu
  • Ne morate znati gdje vam se u džepu ili torbi nalazi ključ od zgrade
  • Sigurnost je zajamčena elektronskom kontrolom pristupa
  • Brza i jednostavna instalacija
  • Ne uznemiravate ukućane u stanu kada zvonite na portafon
  • Praktičan za umirovljenike koji slabije vide
  • Atraktivan izgled ključa

Saznajte više na: www.izi-dor.hr