Razdjelnici topline ili kako smanjiti račune za grijanje

Razdjelnici topline ili kako smanjiti račune za grijanje

Za sve one koji se griju preko gradske toplane, bez obzira imaju li radijatore otvorene ili zatvorene, platit će isto. U sve težoj ekonomskoj situaciji kada se gleda svaka lipa, mnogi upravo na grijanju vide priliku da osjetno smanje račune, ali kako?

Zahvaljujući Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu isporučene toplinske energije, svaki korisnik grijanja može birati želi li to grijanje plaćati prema kvadraturi stana ili prema stvarnoj potrošnji.

Kao što smo već rekli, mnogi će upravo ovdje vidjeti priliku za uštedom i odlučiti će se za plaćanje prema stvarnoj potrošnji, ali da bi to mogli, najprije moraju u svoj sistem grijanja točnije na radijatore, ugraditi uređaj poznatiji kao razdjelnik topline.


Što je razdjelnik topline?

Razdjelnik topline je mjerni instrument koji mjeri razliku temperature s kojom ogrjevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo ('Δt'). Jedinica mjerenja je impuls.

Na svako grijaće tijelo (radijator) se postavlja razdjelnik topline koji se pojedinačno mora isprogramirati. Parametri koji se tom prilikom uzimaju su toplinska snaga radijatora i njegov geometrijski oblik. Očitanje potrošnje obavlja se daljinski, putem radijske frekvencije, bez ulaska u stanove (preko mobitela).


Kako preći na naplatu stvarne potrošnje grijanja?

Za prelazak na naplatu po stvarnoj potrošnji mora se dobiti suglasnost natpolovične većine stanara u zgradi.

Prema novoj Direktivi EU iz lipnja 2012., uvođenje individualne naplate grijanja bit će obaveza svih članica do najkasnije 2015. godine.

Izmjenama Pravilnika iz studenog 2011., onim stanarima u zgradi koji ne pređu na mjerenje obračunava se i tzv. faktor UST od 25% na obračunatu potrošnju prema kvadraturi.


Kolika je ušteda?

U Hrvatskoj već ima oko 50.000 korisnika ovih uređaja i naplate po stvarnoj potrošnji. Prema iskustvu naših, ali i Europskih korisnika, prosječne uštede se kreću izmedu 25-30%. Uštede se pri tom odnose na razlike u potrošnji energije stambene zgrade s razdjelnicima u sezoni nakon ugradnje razdjelnika u odnosu na sezonu, bez razdjelnika, svedeno na jednake temperaturne uvjete.

Mora se napomenuti da se tu radi o ukupno smanjenoj potrošnji zgrade, ali se to smanjenje ne mora odnositi i na potrošnju ili račun pojedinog stanara. Neki stanari će uspjeti smanjiti račun za čak 40%, neki za 20%, neki možda neće uštedjeti ništa, a neki ga mogu i povećati. Individualni rezultat ovisi ponajviše o navikama stanara - da se ne pretjeruje s dnevnim i noćnim temperaturama i slično.
Medutim, uštede na razini zgrade su stvarne i dokazane u svim dosadašnjim projektima.


I na kraju, a koliko to košta?

Ugradnja razdjelnika s termostatskim ventilima dođe između 500 do 550 kuna s PDV-om, a ako u stanu imate primjerice četiri radijatora, taj iznos može prijeći dvije tisuća kuna - prenosi portal vinkovci.com.hr.

Obzirom da to nije mali novac za mnoge građane, treba pronaći rješenje kako to najbezbolnije riješiti. Jedna od opcija je da se dogovore svi stanari pa da dio sredstava ide iz pričuve, a drugi dio se možda može dogovoriti s dobavljačem/izvođačem da ide na rate. Uvijek postoji i opcija kratkoročnijeg kredita, a možda će i na lokalnoj razini odlučiti o sufinanciranju takvih projekata što je već bilo slučajeva u mnogim gradovima.

Neka od poduzeća koja se bave ugradnjom razdjelnika topline su:


brunata.hr

www.ti-san.hr

energo-s.hr

Tagovi

Uređaji